Smartare
företagsinformation
än någonsin tidigare!

Intelligent företagsinformation

Ett företag är mycket mer än statistik och siffror. Med det som grundtanke kombinerar Bizzdo företagsinformation med smart teknik. Det gör att vi förutom ekonomiska siffror kan analysera omständigheterna och sätta informationen i en intressant kontext. Vi vet att ett företags mjuka värden ofta är lika intressanta som fjolårets årsredovisning. Genom att kombinera dessa värden ger vi ditt företag en mer nyanserad och rättvis bild.

På Bizzdo.se kommer du kostnads- och reklamfritt kunna söka bland alla Sveriges företag och få tillgång till mer data än någonsin tidigare. Eftersom vi använder oss av Machine Learning och AI så är möjligheterna nästintill oändliga när det kommer till statistik, analyser och förädling av information.

Vad kommer jag kunna göra på bizzdo.se?

icon1

Följ och bevaka

Följ kunder, leverantörer och konkurrenter – eller bara företag som intresserar dig. Skapa egna listor över företag du följer och bli kontinuerligt uppdaterad med ny information om företagen, direkt i ditt nyhetsflöde.

icon2

Jämför

På Bizzdo.se får du kostnadsfri tillgång till ett kraftfullt jämförelseverktyg där du kan jämföra flera företag åt gången och se hur de ställer sig mot varandra i frågor som rör såväl ekonomi som antal kvinnor i styrelsen.

icon3

Social Buzz

Med social buzz kan du enkelt och smidigt hålla koll på branschkollegor, följa kunder eller företag du är intresserad av. Vi scannar av de företag du följer och ger dig ett överskådligt nyhetsflöde med uppdateringar från deras sociala medier.

icon4

Värdera

Vårt värderingsverktyg ger dig en trovärdig fingervisning av ett bolags värde. Värderingen baseras på företagets historiska prestationer och rådande marknadsförhållanden.

icon5

Skapa prognos

Tack vare ny teknik och kognitiva system kan du med hjälp av vårt prognosverktyg tyda framtida trender och på så sätt skapa en bild av hur framtiden kan komma att te sig för ditt eller någon annans företag.

icon6

Exportera data

Alla listor, analyser och annan information som du får tillgång till genom Bizzdo går givetvis att exportera. Det kan röra sig om allt från företagslistor i en viss bransch till ditt eget företags siffror i överskådlig Excel.

Vill du bli meddelad när det är dags för Bizzdo att lanseras?
Anmäl dig här nedan!